Afdeling

Gerard Davidstraat 6

Welkom in afdeling nr 6


Kinderen starten hier in de peuterklas tot en met het 3de kleuter. Het enthousiaste team van kleuterjuffen en kinderverzorgsters zorgt ervoor dat elk kind zich thuis voelt op school en zich ruim kan ontwikkelen. Daarna stappen ze over naar het 1ste en 2de leerjaar waar ze verder kunnen leren en groeien onder de positieve aanmoediging van hun juffen.