Inschrijven

Je peuter mag bijna naar school?

Als uw kind 2 jaar en 6 maanden oud is, mag het naar de kleuterschool.

Er zijn zeven ‘instapmomenten’.
Voor het schooljaar 2022-2023:
  • 1 september 2022
  • 7 november 2022
  • 9 januari 2023
  • 1 februari 2023
  • 27 februari 2023
  • 17 april 2023
  • 22 mei 2023

Je kan via deze link makkelijk berekenen wanneer jouw peuter naar school mag.
We organiseren – meestal een week vooraf - een VIP-moment waarop je peuter en de ouders op bezoek kunnen komen in de kleuterklas.

Telefoon: 050 31 16 39

Email: info@bsck.be

Scholengroep Sint-Lodewijk Brugge