Inschrijven

Digitaal aanmelden

Alle scholen basisonderwijs in Brugge maken gebruik van digitale aanmeldingen. Digitaal aanmelden betekent dat je vooraf aanduidt in welke school of scholen je jouw kind wil inschrijven.

Dit is dus niet hetzelfde als een effectieve inschrijving.

Alle informatie kan je vinden op de site https://www.naarschoolinbrugge.be/basisonderwijs/website/

Wil je jouw kind aanmelden voor Basisschool Christus Koning?
Dat kan vanaf dinsdag 27 februari 2024 aanmelden deze knop. Je ontvangt ten laatste op 19 april 2024 een bericht met de mededeling in welke school je jouw kind kan inschrijven.

Je peuter mag bijna naar school?

Als uw kind 2 jaar en 6 maanden oud is, mag het naar de kleuterschool.

Er zijn zeven ‘instapmomenten’.
Voor het schooljaar 2023-2024:
  • 1 september 2023
  • 6 november 2023
  • 8 januari 2024
  • 1 februari 2024
  • 19 februari 2024
  • 15 april 2024
  • 13 mei 2024

Je kan via deze link makkelijk berekenen wanneer jouw peuter naar school mag.
We organiseren – meestal een week vooraf - een VIP-moment waarop je peuter en de ouders op bezoek kunnen komen in de kleuterklas.